Ergotherapie bij hand- en polsklachten

Wat is handtherapie?

Handtherapie is gericht op het behandelen van klachten aan hand en pols. Denk hierbij aan revalidatie na handletsel zoals een breuk, maar ook bij degeneratieve aandoeningen of klachten door overbelasting.
Tijdens de handtherapie worden eerst de hand en klachten goed in kaart gebracht. Daarna wordt samen met u een plan opgesteld om de hand- of polsklachten te verbeteren. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, voorlichting, littekenbehandeling, het aanmeten van een spalk of brace, het aanleren van principes om de hand of pols op de juiste manier te belasten en advisering over de uitvoer van dagelijkse bezigheden en eventueel geschikte hulpmiddelen hierbij.

Bij Ergotherapie Amsterdam-Noord wordt handtherapie aangeboden door een in handtherapie gespecialiseerde ergotherapeut. Handtherapie wordt beoefend door zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten. Door intensieve samenwerking en overleg met verschillende handergo- en fysiotherapeuten biedt Ergotherapie Amsterdam-Noord een volledige gespecialiseerde handtherapeutische behandeling, waar nodig in samenwerking met andere praktijken.
Ook voor het aanmeten van een spalk of brace kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over een spalkenmakerij en een voorraad braces.
Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende aandoeningen waarvoor mensen handtherapie ontvangen, maar hierin is niet alles opgenomen. Als u zich afvraagt of u met uw klacht bij Ergotherapie Amsterdam-Noord terecht kunt, neem dan contact op!

Wanneer handtherapie?

De ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren, ook wel bekend als ‘de koetsiershand’, is een aandoening waarbij zich
strengen en knobbels onder de huid van de handpalm vormen. Deze strengen kunnen in de hele handpalm en vingers voorkomen en trekken samen waardoor de vingers langzaam krommer gaan staan.
Handtherapie bij de ziekte van Dupuytren is o.a. gericht op het behoud en/of verbeteren van functie, het adviseren rondom de uitvoer van dagelijkse activiteiten en het tegengaan van kromstand, bijvoorbeeld door middel van een spalk.
Er bestaat een operatieve behandeling waarbij de strengen door de handchirurg onder verdoving worden doorgesneden of verwijderd. De handtherapeut kan dan nabehandelen, o.a. door littekenbehandeling en spalktherapie.

Slijtage aan de duimbasis (CMC1 Artrose)

Slijtage aan de basis van de duim is een veelvoorkomende vorm van gewrichtsslijtage. Er bestaan veel gradaties in deze slijtage en de effecten hiervan op het dagelijks leven zijn heel divers.
De handtherapeutische behandeling is gericht op het stabieler en sterker maken van de duim zodat met minder pijn de dagelijkse activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
Wanneer de duimbasisslijtage operatief wordt aangepakt, kan de handtherapeut de nabehandeling verzorgen.

Overbelasting (bijvoorbeeld KANS/RSI)

Wanneer klachten aan de hand of pols ontstaan door overbelasting, kan de behandeling onder andere bestaan uit advisering over de (werk)houding, de indeling en uitvoer van activiteiten of de werkplek. Vaak is het zinvol een multidisciplinaire behandeling in te zetten om optimaal resultaat te bereiken.

De Quervain

Bij De Quervain is er sprake van een ontsteking van de pezen en/of de peesschede ter hoogte van de pols, aan de kant van de duim. Soms komt hier ook een zwelling bij kijken. Bij deze aandoening hoort pijn die zich kan uitbreiden naar de hele duim en de onderarm. Het wordt hierdoor steeds lastiger om de duim tijdens dagelijkse bezigheden te gebruiken.
Tijdens de handtherapie kan door inzet van een spalk het ontstoken gebied tot rust komen en kan met adviezen, oefeningen en massage het gebruik van de hand verbeterd worden.
Mocht er toch gekozen worden voor injecties of een operatie dan kan handtherapie hierbij een belangrijke rol spelen in het natraject.

Dystrofie (Complex Regionaal Pijnsyndroom)

Als er na een operatie of letsel langdurig stijfheid, zwelling en pijn in de hand blijven bestaan, kan er sprake zjn van dystrofie.
De handtherapeutische behandeling is gericht op het soepel houden van de hand en de gewrichten, het verminderen van de zwelling en het behouden of verbeteren van kracht en vaardigheid. Ook kan spiegeltherapie of spalktherapie worden ingezet

Triggerfinger

De triggerfinger, of hokkende vinger, komt relatief vaak voor en is een ontsteking van de vinger waarbij de vinger moeilijk gebogen of gestrekt kan worden. Ook hoort men vaak een knapje bij deze bewegingen en zien we soms een verdikking in de hand.
Bij sommige triggerfingers kan een conservatieve behandeling met een spalkje en oefeningen voldoende effectief zijn. Ook kan een operatie nodig zijn waarbij de handtherapeut de nabehandeling kan verzorgen.

Carpaal tunnelsyndroom

Het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) ontstaat doordat er een belangrijke zenuw in de pols bekneld raakt. Deze aandoening kan dagelijkse bezigheden zoals huishoudelijke activiteiten en de uitvoer van betaald werk belemmeren. Handtherapie kan deze activiteiten weer mogelijk maken door inzet van een (nacht)spalk, stabiliserende oefeningen en (houdings)adviezen.
Mocht het nodig zijn om injecties of een operatie te ondergaan (een carpal tunnel release), dan kan handtherapie een grote bijdrage leveren in het natraject.

Mijn klacht staat er niet bij

In het overzicht zijn veelvoorkomende klachten/aandoeningen opgenomen. Wilt u weten of handtherapie of ergotherapie een voor u geschikte behandeling is, neem dan contact op.


Ergotherapie Amsterdam-Noord is lid van de Nederlandse Vereniging van Handtherapeuten

Ergotherapie voor ouderen

Wat ergotherapeuten doen; ondersteuning bij langer thuis wonen