Vaak gevraagd

Als u nog niet bekend bent met ergotherapie, heeft u wellicht een aantal vragen.

Geen antwoord op uw vraag?

foto door Philipp Lublasser

foto door Philipp Lublasser

 

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is voor iedereen die een belemmering ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Mogelijke hulpvragen aan een ergotherapeut zijn:
“Hoe gebruik ik hulpmiddelen zodat ik mezelf kan blijven verzorgen?”
“Zijn er aanpassingen mogelijk zodat ik mijn hobby weer kan oppakken?”
“Is mijn werkplek wel goed ingesteld?”
“Welke manieren zijn er om mijn werk uit te blijven voeren ondanks mijn ziekte?”
“Hoe voorkom ik overbelasting?”
“Hoe kan ik me makkelijker en veiliger verplaatsen van a naar b? “

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij Ergotherapie Amsterdam-Noord draait het om uw mogelijkheden. Samen met uw ergotherapeut gaat u op zoek naar oplossingen die bij u passen, zodat u weer meer kunt.
Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de ergotherapeut en wordt uw vraag besproken. Daarna vindt onderzoek plaats om uw vraag verder in kaart te brengen, bijvoorbeeld met een vragenlijst of observatie. Er wordt gekeken naar de achtergrond van de vraag en de eventuele oplossingsrichtingen en mogelijkheden die er zijn in uw omgeving. Als dit eenmaal is geïnventariseerd, kunnen de doelen van de behandeling worden bepaald. Hiervoor stelt uw ergotherapeut een plan van aanpak op dat wordt besproken met u en – indien gewenst – uw partner, omgeving en/of hulpverleners. Samen met uw ergotherapeut gaat u hiermee aan de slag. Tijdens de behandeling wordt regelmatig besproken hoe het gaat met het behalen van de doelen. Zo nodig worden het plan en de doelen bijgesteld. 

Wanneer ga ik naar de ergotherapeut?

Wanneer u een belemmering ervaart in het dagelijks handelen, kan ergotherapie u mogelijk oplossingen bieden. Cliënten van de ergotherapeut komen op eigen initiatief, worden door hun huisarts verwezen of door een fysiotherapeut of andere hulpverlener geadviseerd om zich aan te melden voor ergotherapie.

Wat doet de ergotherapeut?

Nadat u zich heeft aangemeld voor ergotherapie neemt de ergotherapeut contact met u op om uw vraag te bespreken en een afspraak te maken. Daarna vindt het eerste gesprek plaats waarin u kennis maakt en uw vraag verder wordt besproken. Na dit gesprek en eventueel aanvullend onderzoek stelt uw ergotherapeut – in overleg met u – een behandelplan op. Dit is helemaal afgestemd op uw vraag en kan bestaan uit bijvoorbeeld een advies, een aanpassing of training.

Hoe lang duurt de behandeling?

Tijdens de eerste afspraak, ook wel het intakegesprek genoemd, maken we een inschatting van het aantal behandelafspraken en de benodigde behandelduur per afspraak. Dit gaat in samenspraak met u en de bij u betrokkenen en zal tijdens de behandeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Wij houden u tussentijds op de hoogte van het aantal behandeluren.

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

De behandeling wordt in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De basisverzekering vergoedt 10 volledige behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Voor mantelzorg zitten er extra uren vergoeding  in het basispakket. Enkele zorgverzekeringen hebben extra uren ergotherapie in het aanvullend pakket. Dit kunt u vinden in uw verzekeringspolis. Als u twijfelt, kunnen we dit samen met u uitzoeken. Indien de behandeling niet (meer) wordt vergoed door de zorgverzekeraar, gelden de tarieven zoals de Nederlandse Zorg Autoriteit deze aan ergotherapeuten adviseert

Waar is Ergotherapie Amsterdam-Noord?

Ergotherapie Amsterdam-Noord heeft drie praktijklocaties, zie de contactpagina. De plek waar de behandeling plaats vindt, is afhankelijk van uw wensen, vraag en mogelijkheden. U kunt een afspraak maken in de praktijk van Ergotherapie Amsterdam-Noord, maar de ergotherapeut kan ook bij u thuis komen. Vaak vinden er een aantal contacten plaats op de plek waar uw handelingsprobleem zich voordoet; bij u thuis, op uw werk, in de tuin, bij de hobbyclub, op de sportvereniging, enzovoorts.