Ergotherapie voor de mantelzorger

Mantelzorg

Omdat Ergotherapie zich niet alleen richt op de ziekte, maar ook op de praktische gevolgen daarvan, werken wij vaak ook met mantelzorgers. De zorg heeft immers invloed op het leven van de mantelzorger in de vorm van fysieke en/of psychische belasting. Advies en begeleiding om zorgtaken verantwoord uit te voeren, draagt bij aan zelfstandigheid en het langer thuis wonen van een client. Ook kunnen gezondheidsproblemen bij de mantelzorger zo voorkomen worden.

Mijn aandoening of klacht staat er niet bij

Ergotherapie op de werkplek